W naszej szkole :
,
 

 

 

 

 

 


KALENDARZ  KONKURSÓW  MIĘDZYSZKOLNYCH  2007 /2008

NAZWA IMPREZY

ADRESAT

ORGANIZATOR

TERMIN

Konkurs plastyczny "Mity pędzlem i ołówkiem"

Uczniowie szkół podstawowych kl.IV-VI

p.E.Siemaszko

Listopad 2007 r.

Konkurs wiedzy mitologicznej
"Z mitologią za pan brat"

Uczniowie szkół podstawowych kl. V-VI

p.W.Kowalska
p.M.Czerwonik

Listopad 2007 r.

Konkurs plastyczno-językowy (języka angielskiego)
"My first picture-poem"

Uczniowie szkół podstawowych kl. III

p.M.Korczewska

Maj 2008 r.

Konkurs języka angielskiego:
"English Gramar Genius"

Uczniowie szkół podstawowych kl. V-VI

p.M.Damrath

Styczeń / marzec 2008 r.

Konkurs Matematyczny "Liga matematyczna"

Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI

p.E.Wojciechowska

Styczeń / kwiecień 2008 r.

Gdańsk 27.04.2008

Wyniki finału Ligi Matematycznej 2007/2008

 

miejsce

nazwisko, imię szkoła klasa ilość pkt w finale
1 Pawlak Piotr Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 4 25
1 Orzech Bartosz SP 47 Gdańsk 6 25
2 Formela Sebastian SP 8 Lębork 6 20
3 Pieczka Paweł SP 3 Lębork 6 20
4 Stasiak Aleksander SP 3 Lębork 6 20
5 Dawid Wojciech SP 8 Lębork 6 17
6 Szpaczyńska Daniela SP 2 Sztum 6 17
7 Miszczak Tomasz SP 14 Gdańsk 6 16
8 Nadworska Anna SP 8 Lębork 6 16
9 Labudda Piotr SP 3 Lębork 6 16
10 Kotecki Marcin SP 58 Gdańsk 6 15
11 Płatkowski Piotr SP 47 Gdańsk 5 12
12 Puzyr Tobiasz SP 58 Gdańsk 6 11
12 Kotewicz Krzysztof SP 60 Gdańsk 6 11
13 Zagórska Maria SP 60 Gdańsk 6 11
14 Piasecki Paweł SP 3 Lębork 6 11
15 Rumiński Mateusz SP 47 Gdańsk 4 10
16 Sieniek Patrycja SP 8 Lębork 6 10
17 Masłowski Wiktor SP 60 Gdańsk 5 10
18 Glista Agnieszka SP 8 Lębork 6 8
19 Król Marta SP 8 Lębork 6 7
20 Bryćko Piotr SP 14 Gdańsk 6 7
21 Biernacka Agata SP Pszczółki 6 6
22 Mucha Marika SP 58 Gdańsk 6 5
23 Albecka Marta SP 14 Gdańsk 6 2
24 Grygiel Szymon SP 47 Gdańsk 4 2
25 Bartkowski Michał SP Pszczółki 6 2
26 Reszetow Łukasz SP 47 Gdańsk 6 1
 

Uwaga! Przy ustalaniu miejsca zajętego w konkursie przez uczniów, którzy uzyskali jednakową ilość punktów w finale, wzięto pod uwagę wyniki drugiego etapu Ligi.

Laureatami zostali:

Piotr Pawlak z Gdańska, Bartosz Orzech z Gdańska i Sebastian Formela z Lęborka.

Wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się w piątek 9 maja 2008 o godz. 10.00 w SP47. Zapraszam do udziału w  przyszłorocznej 10 edycji Ligi Matematycznej.

Elżbieta Wojciechowska

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW KL. I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
MY FIRST PICTURE POEM

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa Nr 47
Gdańsk 80-808
Ul. Reformacka 18
Tel. 302-02-28
Pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego - Małgorzaty Korczewskiej

CELE KONKURSU
. ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ I WYOBRAŹNI PLASTYCZNEJ DZIECI
. ROZWIJANIE KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ I KOMUNIKACYJNEJ UCZNIÓW
. ZACHĘCANIE UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH DO WYKORZYSTANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SWOBODNEJ PRACY PLASTYCZNEJ

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs "My first picture poem", adresowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych, którzy uczą się języka angielskiego.
2. Uczniowie najpierw piszą po angielsku krótki wiersz na dowolny temat (może być jedno zdanie), lub wybierają wiersz znany z antologii "Nursery Rhymes'. Następnie wykonują pracę plastyczną ilustrującą treść wiersza posługując się przy tym wyrazami z wiersza, które tworzą integralną jej część. Przykłady takich obrazków można zobaczyć w podręczniku CHIT CHAT 2 (wydawnictwo OXFORD) na stronie 30.
3. Technika pracy jest dowolna.
4. Forma pracy - płaska.
5. Format pracy - nie mniejszy niż A3.
6. Każda praca musi zawierać następujące dane :
. Tytuł pracy
. Imię i nazwisko autora pracy oraz klasę
. Imię i nazwisko opiekuna oraz adres i telefon szkoły.

8. Każda osoba może nadesłać tylko jedną pracę.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC : do 9 maja 2008 r.

Prace ze szkół należy przesłać na adres :
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47
UL. REFORMACKA 18
80 - 808 GDAŃSK
z dopiskiem : KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY
'PICTURE POEM'

Jury powołane przez organizatorów dokona klasyfikacji prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Podsumowanie konkursu połączone z wystawą prac odbędzie się w czerwcu 2008r.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Korczewska tel. 302-02-28.

 

Liga matematyczna 2007/2008

Etap I przygotowawczy 

 1. Trzech robotników miało w ciągu trzech dni przenieść pewną ilość skrzyń. Pierwszego dnia 1/4 przenieśli wszystkich skrzyń, drugiego dnia 2/5 pozostałych, a trzecim dniu 72 skrzynie. Ile skrzyń przenieśli robotnicy w ciągu pierwszego dnia?
 2. Do zbiornika z wodą prowadzą dwie rury. Pierwsza rura napełnia zbiornik wodą w ciągu sześciu godzin, a druga w ciągu czterech godzin. W ciągu ilu godzin zostanie napełniony ten zbiornik przez dwie rury jednocześnie?
 3. Andrzej ma 72 króliki czarne i białe. Gdyby sprzedał 2/5 królików czarnych i 1/4 królików białych, to pozostałoby mu tyle samo królików czarnych co białych. Ile królików czarnych, a ile białych ma Andrzej?
 4. Cenę butów obniżono o 15%, a po roku podwyższono o 10% i 2 zł. Obecnie cena wynosi 39,40 zł. Jaka była cena butów przed obniżką, a jaka po obniżce?
 5. Samochód osobowy miał przejechać 360 km w ciągu sześciu godzin. Po przejechaniu 40% drogi został zatrzymany na 24 minuty. Z jaką prędkością powinien jechać dalej, a by zdążyć na czas?
 6. Ania za dwie książki zapłaciła 20 zł. Ile kosztuje każda książka, jeżeli 40% ceny jednej książki stanowi 60% ceny drugiej książki?
 7. Butelka z korkiem kosztuje 1,10 zł. Butelka jest o 1 zł droższa od korka. Ile kosztuje butelka, a ile korek?
 8. Liczbę 5797 rozłóż na sumę dwóch składników tak, aby jeden ze składników miał na końcu zero i aby po skreśleniu tego zera otrzymać drugi składnik sumy.
 9. Jedna z trzech pozornie jednakowych kulek jest lżejsza od pozostałych. Wykryj tę kulkę za pomocą jednego ważenia na wadze szalkowej bez używania odważników. Opisz jak to zrobić.
 10. Gdy zapytano greckiego matematyka Pitagorasa, ilu uczniów uczęszcza do jego szkoły odpowiedział następująco: Połowa uczniów studiuje matematykę, czwarta część muzykę, siódma część milczy, a oprócz nich są tam trzy kobiety. Ilu uczniów było w szkole Pitagorasa?
 11. W mieście zbudowano basen kąpielowy, który miał kształt prostopadłościanu o długości 60m i szerokości 36 m. Nalano do niego 4320 m3 wody. Jaka była głębokość wody w basenie?
 12. Bok rombu ma 2,5 cm długości, a długości jego przekątnych wynoszą 3 cm i 4 cm. Oblicz wysokość tego rombu.
 13. Napisz wzory na pole i obwód prostokąta, którego długość wynosi a cm, zaś szerokość jest o 1/4 krótsza od długości.
 14. Dopisując do pewnej liczby zero na jej końcu powiększamy ją o 189. Jaka to liczba?
 15. Z prostokątnego kawałka blachy o wymiarach 2 cm x 5 cm wycięto romb o przekątnych równych odpowiednio 2 cm i 5 cm. Oblicz pole powierzchni blachy, która została po wycięciu tego rombu.
 16. Długość jednego boku trójkąta ma 3 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 2 cm. Drugi bok trójkąta ma 4 cm. Oblicz długość wysokości opuszczonej na ten bok.
 17. Liczba jajek w koszyku podwaja się w ciągu jednej minuty. Koszyk jest pełen jajek o godzinie 12.00. Kiedy koszyk był napełniony do połowy?
 18. Na wyłożenie podłogi potrzeba 715 płytek o wymiarach 24 cm x 20 cm. W magazynie są tylko płytki o wymiarach 26 cm x 22 cm. Ile takich płytek potrzeba na wyłożenie tej podłogi?
 19. Ile nastąpi powitań, gdy jednocześnie spotka się siedem osób?
 20. Narysuj dowolny trapez, a następnie narysuj trójkąt o tym samym polu.

Uwaga:

Przypominamy zainteresowanym Nauczycielom i Uczniom, że Uczniowie rozwiązują powyższe zadania w domu i przedstawiają rozwiązania swojemu Nauczycielowi. Etap II Konkursu odbędzie się w Waszej macierzystej szkole w dniu 8 LUTEGO 2008 roku.   

mgr Elżbieta Wojciechowska

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

"LIGA MATEMATYCZNA 2007/2008"

organizowanego przez Szkołę nr 47 w Gdańsku            

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V, VI szkół podstawowych interesujących się matematyką i pragnących pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie, którym rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych sprawia radość i satysfakcję.

2) "Liga matematyczna" składa się z trzech etapów:

    - etap I przygotowawczy,

    - etap II wewnątrz-szkolny,

    - etap III międzyszkolny.

3) Uprzejmie prosimy o pisemne, elektroniczne lub telefoniczne zgłoszenie udziału uczniów Waszej Szkoły w "Lidze matematycznej 2007/2008" do końca LISTOPADA 2007 roku na niżej podane adresy.

4) Etap I polega na samodzielnym rozwiązaniu w domu przez uczniów zestawu dwudziestu zadań (zestaw ten umieścimy na naszej stronie internetowej do końca października) oraz na sprawdzeniu ich przez nauczyciela uczącego. Do następnego etapu konkursu prosimy wytypować uczniów, którzy rozwiążą prawidłowo co najmniej 80% zadań. Etap ten powinien zostać zakończony do 11 STYCZNIA 2008 ROKU.

5) Etap II polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów, którzy pomyślnie zakończyli etap I, w obecności  komisji konkursowej z Państwa Szkoły zestawu pięciu zadań otwartych. Zadania te zostaną przesłane na adres Waszej Szkoły do dnia 1 LUTEGO 2008 ROKU.

Za poprawne rozwiązanie każdego zadania uczeń otrzymuje 5 punktów. Do następnego etapu                           powinien zostać wytypowany każdy, kto uzyskał co najmniej 20 punktów.

Przeprowadzenie etapu II zaplanowano na 8 LUTEGO 2008 ROKU. Razem z  zestawem zadań otrzymają Państwo od nas wzór protokołu z II etapu konkursu. Uprzejmie prosimy o przesłanie nam pocztą  tego protokołu wraz z pracami uczniów, którzy pomyślnie zakończyli II etap do dnia 22 LUTEGO 2008 ROKU na adres:               

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47

80 - 808 GDAŃSK- CHEŁM

UL. REFORMACKA 18

z dopiskiem "LIGA MATEMATYCZNA 2007/2008"

tel. 0 58 302-03-28, fax 0 58 302-99-59

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 47spwop@wp.pl 

www.sp47wop.neostrada.pl

                                                                                                                             

6) Do dnia 7 MARCA 2008 ROKU otrzymają Państwo zawiadomienie, kto z wytypowanych uczniów został zakwalifikowany do III etapu konkursu.

7) Etap III międzyszkolny odbędzie się dnia 18 KWIETNIA 2008 ROKU (piątek) w Szkole Podstawowej nr 47 (adres powyżej, dojazd autobusem linii 108 od Dworca Głównego w Gdańsku, przystanek przy rondzie na Starym Chełmie) o godz. 10.00.

Uczniowie otrzymają do rozwiązania zestaw zadań otwartych i zamkniętych.

Czas trwania konkursu - 90 minut.

8) Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w SP 47 dnia 9 MAJA 2008 ROKU o godz. 10.00

mgr Elżbieta Wojciechowsk

 

Gdańsk,  4 września 2007r.
Regulamin
 Wojewódzkiego Konkursu Mitologicznego
Z mitologią za pan brat

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V-VI.
 2. Eliminacje szkolne winny być przeprowadzone w macierzystych szkołach uczniów według dowolnych kryteriów.
 3. Na zgłoszenia uczestników etapu międzyszkolnego czekamy do końca  października 2007 roku ( jedna osoba ze szkoły).
 4. Finał konkursu zostanie rozegrany  30 listopada 2007r.w dwóch turach:

I tura - test pisemny obejmujący szczegółową znajomość tematyki mitologicznej na podstawie podanej lektury. Test będzie się składał z  pytań zamkniętych (test wyboru).     Wyniki testu pisemnego zdecydują o  kwalifikacji do ścisłego finału.
II tura - (finał). Do finału zostaną zakwalifikowani laureaci eliminacji pisemnych z największą liczbą punktów.  Uczestnicy finału będą odpowiadać ustnie na  pytania.       Wygrywa uczestnik, który   zdobędzie  najwięcej punktów.
5. Skład komisji konkursowej etapu pisemnego:

 1. mgr Wioletta Kowalska
 2. mgr Maria Czerwonik
 3. mgr Beata Wojsław
 4. przedstawiciel wybranej szkoły, której uczniowie wezmą udział w eliminacjach.

Skład komisji konkursowej finału:

 1. mgr Wioletta Kowalska
 2. mgr Maria Czerwonik
 3. mgr Beata Wojsław
 4. dwóch przedstawicieli wybranych szkół, których uczniowie wezmą udział w finale.
 1. Uwagi końcowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian w regulaminie konkursu, np.: dotyczących liczby uczestników w finale czy składu komisji konkursowej.

Organizatorzy konkursu:

 1. Literatura: Mitologia J. Parandowski, Mity greckie S. Srokowski, Mitologia grecka      i rzymska,  Słownik szkolny oprac. St. Stabryła.

Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie j.angielskiego "English Grammar Genius"
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa Nr 47
Gdańsk 80-808
Ul. Reformacka 18
Tel. 058 302-03-28; e-mail: 47spwop@wp.pl
Pod kierunkiem nauczycieli j. angielskiego: Anny Blok i Pauliny Bielińskiej

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród młodzieży szkół podstawowych województwa pomorskiego zainteresowania językiem angielskim, podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego oraz integracja środowisk edukacyjnych.

Regulamin konkursu:

 

 

UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY ZGŁOSIĆ PISEMNIE NA ADRES SZKOŁY LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ DO DN. 30.11.2007 r.

Zakres materiału dla uczniów klas V obejmuje wiedzę leksykalno - gramatyczną z zakresu wiedzy klas od I do V.
Zakres materiału dla uczniów klas VI obejmuje wiedzę leksykalno - gramtyczną z zakresu wiedzy klas od
I do VI.

 

Nauczyciele j. angielskiego:
mgr Anna Blok
mgr Paulina Bielińska


Konkurs plastyczny

dla uczniów szkół podstawowych - klas IV, V, VI 

"MITY PĘDZLEM I OŁÓWKIEM" 

Regulamin Konkursu

Organizator:

Tradycyjnie, jak co roku, powracamy do przeżywania mitycznych obrazów i legend, w formie konkursu plastycznego, który z założenia jest organizowany dla wszystkich aktywnych uczniów, potrafiących, po przeczytaniu tekstu literackiego, tworzyć swoje własne, niepowtarzalne wizje. Mity to fantastyczne opowieści o niezwykłych wydarzeniach 
i przedziwnych bohaterach, których obraz stwarzamy sobie dopiero we własnej wyobraźni. Przelejmy więc te obrazy, wizje na papier oraz niech będą one równie zaskakujące, niezwykłe i twórcze.

 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie w dniu  
30 listopada 2007 r., na którą zostaną zaproszeni, pisemnie lub telefonicznie, autorzy prac wraz z nauczycielami prowadzącymi. 

Zapraszam do udziału życząc powodzenia i radości z tworzenia